მუდმივი წინააღმდეგობა ცხოველებზე ტესტირების საკითხში

ჩვენ გვინდა სამუდამოდ ავკრძალოთ ცხოველებზე ტესტირების სასტიკი პრაქტიკა კოსმეტიკაში.

ჩვენ ვიბრძვით ცხოველთა უფლებებისთვის 1989 წლიდან. ქვეყნების დაახლოებით 80%-ს ამჟამად არ გააჩნია კანონები ცხოველებზე ტესტირების აკრძალვის შესახებ. ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვმუშაობთ, რომ სამუდამოდ აიკრძალოს ცხოველებზე კოსმეტიკის დატესტვა.

მთავრობების სიჩუმე ხელახლა ნერგავს ცხოველებზე ტესტირების პრაქტიკას
რას გულისხმობს ცხოველებზე ტესტირება კოსმეტიკაში?

რას მივაღწიეთ ამ დრომდე?

2018 წლის 4 ოქტომბერს, ცხოველთა მსოფლიო დღეს, ,,ბოდი შოპმა’’ და Cruelty Free International-მა 8,3 მილიონი ხელმოწერა წაიღეს ცხოველებზე კოსმეტიკური ტესტირების წინააღმდეგ გაეროს შტაბ-ბინაში, ნიუ-იორკში. პეტიციის მიზანი იყო გლობალური ჩარჩოს შექმნა ცხოველებზე ტესტირების დასასრულებლად.

,,ბოდი შოპი’’ იყო პირველი საერთაშორისო სილამაზის ბრენდებს შორის, რომელმაც დაიწყო კამპანია ცხოველებზე ტესტირების წინააღმდეგ. ჩვენი დიდი ხნის პარტნიორია Cruelty Free International - პირველი გლობალური, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის საქმიანობაც მიმართულია ცხოველებზე კოსმეტიკური პროდუქტებისა და ინგრედიენტების ტესტირების დასრულებისკენ. ეს არის ყველაზე ამბიციური კამპანია, რომელიც ოდესმე ყოფილა ცხოველებზე კოსმეტიკური ტესტირების წინააღმდეგ.

პეტიციის ხელმოწერები შეგროვდა სულ რაღაც 15 თვეში, მთელ მსოფლიოში მცხოვრები მხარდამჭერებისგან. ეს მოუწოდებს გაეროს ქვეყნებს, ოფიციალურად შექმნან საერთაშორისო ჩარჩო ცხოველებზე კოსმეტიკური ტესტირების დასასრულებლად.

როგორ ვამოწმებთ ჩვენს პროდუქტებს?

ჩვენი პროდუქცია გადის ვრცელ ტესტირებას, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ისინი უსაფრთხო და ეფექტური. ჩვენ ვიყენებთ ტესტირების 3 ძირითად მეთოდს, რომელიც მოიცავს კომპიუტერულ მონაცემებსა და ლაბორატორიაში შექმნილ ქსოვილებს. ყველა კოსმეტიკურ კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს ამ ტიპის ტესტირების მეთოდები.

1.

კომპიუტერზე დაფუძნებული ანალიზი იყენებს ხელმისაწვდომ, არსებულ მონაცემებს, რათა დაგვეხმაროს მსგავსი მასალების ვარგისიანობის შეფასებაში ექსტრაპოლაციის გზით.

2.

ლაბორატორიაში წარმოებული კანი იზრდება ადამიანის კანის უჯრედებიდან. ის საშუალებას გვაძლევს ჩავატაროთ უსაფრთხოების ტესტები უჯრედებზე, რომლებიც პრაქტიკულად ისევე რეაგირებენ, როგორც ადამიანის კანი. შედეგად ზიანი არ ადგებათ ადამიანებსა და ცხოველებს.

3.

დაბოლოს, ტოლერანტობის დასადგენად და ალერგიულობის გამოსარიცხად, პროდუქტებს ვამოწმებთ კონტაქტური მეთოდის გამოყენებით. ეს გულისხმობს ნივთიერების ძალიან მცირე რაოდენობით დადებას ადამიანის კანზე, რათა დავრწმუნდეთ უსაფრთხოებასა და ეფექტურობაში. ეს როგორც წესი, ახალი ფორმულის ტესტირების ბოლო ეტაპია.

4.

ჩვენ ასევე ვატარებთ კონტროლირებად ცდებს, სადაც ადამიანები ამოწმებენ ჩვენს პროდუქტებს როგორც კანის თავსებადობის, ასევე კოსმეტიკური ეფექტიანობის დადგენისთვის. საჭიროების შემთხვევაში ეს ხდება სამედიცინო ექსპერტების მეთვალყურეობის ქვეშ.

უახლესი ამბები მსოფლიოდან

2018 წელს გაეროში ჩვენი პეტიციის წარდგენის შემდეგ, მსოფლიოს ქვეყნები უკვე დგამენ ნაბიჯებს კოსმეტიკურ საშუალებებში ცხოველებზე ტესტირების პოლიტიკის შესაცვლელად, რაც ჩვენი ადგილობრივი გუნდების სრული მხარდაჭერით ხდება.

ავსტრალია

ავსტრალიის მთავრობამ დაასრულა ცხოველების გამოყენება კოსმეტიკის ინგრედიენტების შემოწმებისთვის.

კოლუმბია

კოლუმბიის წარმომადგენელთა პალატამ ერთხმად დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც კრძალავს ცხოველების გამოყენებას კოსმეტიკური პროდუქტებისა და მათი ინგრედიენტების ტესტირებაში - ეს ეხება როგორც წარმოებულ, ასევე ქვეყანაში შემოტანილ პროდუქციას. კანონპროექტი ახლა სენატში უნდა გადავიდეს.

ტაივანი

ცხოველებზე კოსმეტიკური ტესტირების შეზღუდვები ძალაში შევიდა.

ჩინეთი

მარეგულირებლებმა დაიწყეს კონსულტაციები იმპორტირებული, არამიზანმიმართული გამოყენების მქონე კოსმეტიკური საშუალებების ტესტირებაზე უარის თქმის შესახებ. Bulldog გახდა პირველი საერთაშორისო ბრენდი, რომელმაც ჩინეთში ცხოველთა მიმართ ტესტირების საწინააღმდეგო საპილოტე პროგრამა წამოიწყო.

მარილენდი, აშშ

ცხოველებზე კოსმეტიკური ტესტირების შეზღუდვები გადავიდა სენატში განსახილველად.

მექსიკა

სენატმა მხარი დაუჭირა კანონის ძალაში შესვლას ცხოველებზე ტესტირების აკრძალვის შესახებ, ასევე ცხოველებზე ტესტირებული კოსმეტიკური საშუალებების წარმოებას, იმპორტს ან გაყიდვას მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. კანონპროექტი ახლა დეპუტატთა პალატაში საკანონმდებლო პროცესის შემდეგ ეტაპზე გადავა.