ონლაინ მაღაზიაში შეძენილი პროდუქციის უკან დაბრუნების წესი

იმ შემთხვევაში თუ გადმოგეცათ ნივთობრივად უნაკლო პროდუქცია, შეძენიდან 14 დღის განმავლობაში შესაძლებელია პროდუქციის გაცვლა/დაბრუნება შენაძენის დამადასტურებელი ჩეკის წარმოდგენის საფუძველზე.

დაბრუნებას არ ექვემდებარება:

  • განსაკუთრებული შენახვის პირობების მქონე პროდუქცია;
  • ინდივიდუალური შეფუთვის გარეშე გაცემული პირადი ჰიგიენის/მოვლის საშუალებები;
  • სასაქონლო სახე დარღვეული უნაკლო პროდუქცია;

თითოეული პროდუქციის მახასიათებლების გათვალისწინებით, გაცვლა/დაბრუნების პროცესი შესაძლებელია დარეგულირდეს განსხვავებული პირობებით, რაზეც შესაბამისი განმარტება მოგეწოდებათ მაღაზიაში.